DEN HAAG - De Troonrede zou minder een opsomming van beleid kunnen worden, maar meer een visie kunnen geven op hoe de samenleving ervoor staat. Dat zou het geval kunnen zijn als de begrotingsstukken al op de vrijdag voor Prinsjesdag gepubliceerd worden.

Dat zei vicepremier Wouter Bos vrijdag na afloop van de ministerraad. Eerste en Tweede Kamer zijn nu aan het nadenken over het hoe het verder moet met publicatie van de stukken rond Prinsjesdag.

Deze lagen de afgelopen jaren herhaaldelijk te vroeg op straat, terwijl ze eigenlijk geheim moeten blijven tot ze op Prinsjesdag naar het parlement gaan.

Embargo

Een van de mogelijkheden is om ze al op vrijdag aan Kamerleden en pers te geven, zonder embargo. Een alternatief is publicatie op Prinsjesdag zelf. Volgens Bos zijn beide mogelijkheden uitvoerbaar.

Hij zei geen voorkeur te hebben, maar wel de voordelen van publicatie op vrijdag te zien. De Kamer heeft dan meer tijd om de stukken voor Prinsjesdag goed door te nemen.

Visionair

Nadeel is dat de plannen van de regering voor het komende jaar al vroeg bekend zijn en dat de Troonrede als mosterd na de maaltijd komt.

Maar volgens Bos kan een ander soort Troonrede voorkomen dat de koningin deze voor spek en bonen uitspreekt. De rede zou een meer visionair verhaal kunnen worden.

Openbaar

Een woordvoerder van de Tweede Kamer wijst erop dat de uiteindelijke beslissing over de gang van zaken rond Prinsjesdag bij het kabinet ligt. De Tweede Kamer wil de stukken op vrijdag hebben, maar het is aan het kabinet om te bepalen of dat onder embargo gebeurt of niet.

Kamerleden willen genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op het debat met het kabinet over de plannen voor het komende jaar. De Tweede Kamer hecht eraan dat deze algemene politieke beschouwingen gelijk na Prinsjesdag beginnen.