DEN HAAG - Een commissie van ministers zal voortaan belangrijke besluiten nemen als Nederland wordt getroffen door een grote crisis of ramp.

De oprichting van deze ministeriële commissie moet ervoor zorgen dat landelijk slagvaardiger kan worden opgetreden.

Dat staat in een brief die minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet heeft besloten niet mee te gaan met een advies om de minister-president een doorslaggevende rol te geven in de aanpak van een crisis of ramp.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) had dat een jaar geleden voorgesteld in een rapport over verbetering van de rampenbestrijding.

Besluiten

De 'crisis- en rampencommissie' wordt voorgezeten door de minister van Binnenlandse Zaken, tenzij de premier de rol van voorzitter opeist.

Bij een terroristische aanslag of dreiging is de minister van Justitie of de premier voorzitter. De ministers in de commissie moeten gezamenlijk tot besluiten komen. Lukt dat niet, dan hakt de voorzitter de knoop door.

Welke ministers zitting nemen in de commissie, is afhankelijk van het soort crisis of ramp dat Nederland treft.