DEN HAAG - Het kabinetsbesluit om het werk aan nieuwe antiterreurwetten stil te leggen in afwachting van een evaluatie van het antiterrorismebeleid, leidt tot onenigheid in de coalitie.

De PvdA is het ermee eens om op de rem te trappen, maar het CDA vindt juist dat het lopende wetgevingsproces gewoon moet doorgaan.

Dat bleek vrijdag uit hun reacties op een advies van een tijdelijke commissie die heeft bekeken hoe het hele pakket aan maatregelen tegen terrorisme van de afgelopen jaren het beste kan worden onderzocht.

Evaluatie

CDA-Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma is er nog niet uit of zo'n evaluatie echt nodig is.

Mocht het vervolgonderzoek er toch komen, dan mag de inzet tegen terrorisme daardoor niet verslappen.

''Het kan niet zo zijn dat lopende wetgeving stopt tijdens de evaluatie'', zei de christendemocraat.

Onduidelijk

Zijn PvdA-collega Ton Heerts is het daar niet mee eens. Volgens hem is er nog teveel onduidelijk over de effectiviteit en de privacy-aspecten van de maatregelen die al zijn genomen.

''We moeten er nu niets bijdoen tot de toetsing is geweest. We moeten ervoor waken dat we doorschieten met wetgeving'', zei Heerts.

Ballin

De ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) vragen de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor bestuurlijke maatregelen voor de nationale veiligheid in afwachting van de komende evaluatie aan te houden. Heerts steunt hen daarin.

Hij wil ook dat de Tweede Kamer voorlopig stopt met de behandeling van een wetsvoorstel dat de uitwisseling regelt van persoonsgegevens van passagiers die van en naar de Europese Unie vliegen.

De PvdA is er nog niet van overtuigd dat dit EU-systeem, dat mede is bedoeld om terrorisme te bestrijden, er moet komen. ''Het ligt meer dan moeilijk'', zei Heerts.

Bezwaar

Het CDA maakt bezwaar tegen het verzoek van de ministers aan de Eerste Kamer. Van Haersma Buma vindt dat de Senaat moet doorgaan met de behandeling van het wetsvoorstel, omdat autoriteiten hierdoor extra middelen krijgen om mogelijk terroristische acties te voorkomen.

Ze kunnen dan bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen aan iemand die zich met een videocamera verdacht ophoudt bij een gevaarlijke plek.

Ook is het mogelijk iemand te verbieden in de buurt van bepaalde mensen te komen. ''We moeten door met deze wet'', zei Van Haersma Buma.

Effectiviteit

D66 is blij dat er een integrale evaluatie van het antiterrorismebeleid komt om de samenhang, effectiviteit en legitimiteit te kunnen beoordelen.

De oppositiepartij strijdt daar al jaren voor. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold hoopt dat het onderzoek zal leiden tot een realistisch antiterrorismebeleid.