DEN HAAG - Het kabinet laat onderzoek doen naar alle maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen om terrorisme te bestrijden.

Daaruit moet vooral blijken hoe effectief ze zijn, of er voldoende samenhang tussen de wetten en regels is en of de diverse maatregelen nog noodzakelijk zijn.

Dat hebben de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) vrijdag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Advies

Elke mogelijkheid om het antiterrorismebeleid te verbeteren, moet volgens hen worden aangegrepen.

De bewindslieden nemen met hun besluit een advies over van een tijdelijke commissie die heeft bekeken op welke manier het onderzoek naar het Nederlands antiterrorismebeleid het beste kan worden gedaan.

Aanslagen

De Tweede Kamer had het kabinet hiertoe op initiatief van D66 opgeroepen. Na terroristische aanslagen in onder meer de New York, Madrid en Londen en de moord op Theo van Gogh heeft het kabinet een reeks maatregelen genomen om mensen tegen terreuracties te beschermen.

De commissie onder leiding van Jan Suyver, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, vindt het begrijpelijk dat die maatregelen in hoog tempo zijn genomen.

Samenhang

Maar daardoor is er amper aandacht besteed aan de samenhang van alles. Het is volgens de commissie daarom nu tijd het hele pakket onder de loep te nemen en daarbij niet alleen te kijken naar juridische aspecten.

Deskundigen en mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid, geven aan dat er voldoende bevoegdheden zijn om te kunnen optreden tegen terrorisme. Vooral plaatselijke autoriteiten zeggen wel behoefte te hebben aan eerdere en meer volledige informatie.

Coördinatie

Het onderzoek moet ook uitwijzen of er voldoende eenheid van coördinatie en bevelvoering van de operationele diensten is.

Volgens de commissie is dat nu niet te zeggen. Nieuwe ingrijpende antiterreurmaatregelen moeten voortaan een zogeheten horizonbepaling bevatten, meent de commissie verder.

Dat betekent dat zo'n maatregel na enkele jaren vervalt, tenzij de werking ervan via de wet wordt verlengd. Onder meer D66 heeft daar herhaaldelijk voor gepleit.

Het is de bedoeling dat het externe evaluatieonderzoek volgend jaar verschijnt. In afwachting daarvan vragen de ministers de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor bestuurlijke maatregelen voor de nationale veiligheid voorlopig niet te bespreken.