UTRECHT - De karakteristieke werven langs de Utrechtse grachten zijn in zeer slechte staat. Wethouder Ingrid de Bondt spreekt van een acuut probleem.

"Als we niet heel snel ingrijpen, zijn de werven over tien jaar ernstig verzakt", aldus De Bondt vrijdag. De gemeente Utrecht trekt 35,6 miljoen uit voor een grondige opknapbeurt van met name de funderingen van de zogeheten walmuren en kluismuren.

De grenenhouten paalfundering van werven en muren langs alle grachten is in veel gevallen verrot. De oorzaak daarvan is een bacterie in het water en een schimmel die door een lage grondwaterstand het hout aantast.

Wortels

Daarnaast zorgt de druk van wortels van grote bomen aan de grachten voor scheuren in de muren.

De gemeente gaat de fundering vervangen door een staal- en betonconstructie. Het komende half jaar wordt er bovendien onderzoek gedaan naar het aantal bomen dat moet worden gekapt.

In 2010 hoopt de gemeente te beginnen met de restauratie die vijf tot zes jaar moet duren.

Huizen

De schade levert voor de huizen aan de grachten geen gevaar op, omdat die hun eigen fundering hebben. Wel lopen enkele werfkelders gevaar om te verzakken en hebben de walmuren langs het water een levensduur van nog maximaal tien jaar.

De slechte toestand van de werven werd in 2007 ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een lage walmuur aan de Oudegracht. De fundering op die locatie bleek volledig te zijn bezweken.

Verder onderzoek wees uit dat 70 procent van de werffundering en 76 procent van het metselwerk niet voldoende stevig is.