ROME - Minister Donner van Justitie heeft zaterdag een beroepgedaan op zijn Tsjechische collega Pavel Rychetsky om tweeNederlandse scholieren uit Zoetermeer hun resterende straf inNederland uit te laten zitten. De jongens zijn in Tsjechië wegenseen overval veroordeeld tot een celstraf van een jaar.

Donner kreeg zaterdag in de marge van een overleg vanjustitieministers van de Europese Unie in Rome nog geen concretetoezegging van zijn Tsjechische ambtsgenoot. "Hij heeft zichechter wel coöperatief opgesteld", aldus Donner.

Het is verder ook afhankelijk van de juridische procedures inTsjechië of het tweetal dit najaar nog naar Nederland kan komen. Zomoet ook de plaatselijke gevangenisdirecteur zich nog uitsprekenover een transfer van het tweetal naar Nederland. Op grond vaninternationale afspraken bestaat wel de mogelijkheid dat een inTsjechië opgelegde straf onder Nederlandse voorwaarden ook in eigenland wordt uitgezeten.

De twee jongeren uit Zoetermeer (zestien en zeventien jaar)pleegden in mei tijdens een schoolreis naar Tsjechië eengewelddadige overval op een bejaarde vrouw. De jongens maakten deeluit van een groep van 46 scholieren uit 4 havo en 5 vwo van hetErasmus College in Zoetermeer. De twee jongens verlieten in denacht hun pension en beroofden de vrouw. De politie hield ze lateraan.

De knapen zeggen dat ze gehandeld hebben in een opwelling. Drankzou aan de overval ten grondslag liggen. De Tsjechische rechterwilde van een dergelijke verzachtende omstandigheid niets weten. Detwee scholieren zijn eind juni via een zeer snelle juridischeprocedure veroordeeld tot een jaar.