DEN HAAG - Oud-minister Pronk, ex-generaal A. van Baal envoormalig brigade-generaal C. Nicolaï zijn opgeroepen als getuigein het proces dat de 'vrouwen van Srebrenica' tegen de Staat hebbenaangespannen. Dat heeft hun advocate Zegveld zaterdag gezegd.

Zegveld staat de 'vrouwen van Srebrenica' bij in hun poging omde materiële en immateriële schade die is ontstaan door de val vande moslimenlave Srebrenica in 1995 vergoed te krijgen. HetNederlandse bataljon Dutchbat was in Srebrenica om de bevolking tebeschermen. Desondanks werden 7500 Bosnische moslimmannen vermoorddoor het Bosnisch-Servische leger van generaal Mladic. In dezelfdezaak eisen de tolk van Dutchbat plus een anonieme partij eenschadevergoeding.

De drie partijen verwijten de Staat en de Verenigde Naties (VN)laksheid ten tijde van de inname van Srebrenica. Dutchbat maaktedeel uit van een een VN-veiligheidsmacht. De gedaagden wijzenaansprakelijkheid af.

Dit jaar zal de rechtbank in Den Haag zich buigen over deoproepen. Advocate Zegveld verwacht dat de schadeclaim volgend jaartoe is aan een inhoudelijke behandeling. Een schadebedrag kan zenog niet noemen.

Pronk was ten tijde van de val van Srebrenica minister vanOntwikkelingssamenwerking, Van Baal was plaatsvervangendbevelhebber van de landstrijdkrachten en Nicolaï was chef-staf vande VN-vredesmacht.