AMSTERDAM - Mensen die al geruime tijd in een vakantiehuisje wonen, mogen dat blijven doen. Het kabinet bespreekt vrijdag een wetsvoorstel van minister van Ruimtelijke Ordening Jacqueline Cramer (PvdA).

Cramer gaat gemeenten verplichten een ontheffing te verlenen aan bewoners van recreatiewoningen die daar sinds 31 oktober 2003 of eerder onafgebroken wonen. Ingewijden bevestigen donderdag een bericht hierover in De Telegraaf.

Het permanent bewonen van vakantiehuisjes werd jarenlang gedoogd. Sommige gemeenten staan toe dat mensen in die huisjes wonen, terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet zou mogen.

In totaal zouden zo'n zestienduizend van de 95 duizend recreatiewoningen in Nederland onrechtmatig worden bewoond, bleek uit een onderzoek van de Vrom-inspectie uit 2005 en 2006.

Gedoogbeleid

Aan dit gedoogbeleid willen Kamer en kabinet een eind maken. Cramer gaf gemeenten daarom eind 2007 de opdracht om voor 2010 duidelijk te maken of iemand die permanent in een recreatiepark woont daar mag blijven of niet.

Doen ze dat niet, dan zouden de bewoners die er al voor oktober 2003 woonden automatisch toestemming krijgen om er te blijven.

Veel gemeenten hebben dat nog niet gedaan. Om een eind te maken aan de onzekerheid van duizenden bewoners komt het kabinet nu met wetgeving, die op 1 januari van kracht wordt.

Ontheffing

Aan de verplichting voor gemeenten om een ontheffing te verlenen zit wel een aantal voorwaarden. Zo moeten de bewoners nooit zijn aangesproken door de gemeente over het feit dat zij in een vakantiehuisje woonden en moeten twee bewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de recreatiewoning permanent wordt bewoond.

Het gaat dan om de hypotheekrenteaftrek of een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.