AMSTERDAM - De notulen van ministerraden over de Nederlandse steun aan de inval in Irak blijven geheim.

RTL Nieuws had gevraagd de stukken openbaar te maken. Maar de rechtbank in Amsterdam heeft dat verzoek donderdag afgewezen.

Volgens de rechtbank heeft premier Jan Peter Balkenende terecht geweigerd de documenten te verstrekken. RTL had de notulen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opgeëist om duidelijk te krijgen waarom de regering in 2003 de Amerikaanse inval in Irak politiek heeft gesteund.

Intern beraad

De rechtbank is het met Balkenende eens dat de documenten voor intern beraad zijn opgesteld en dat er vooral persoonlijke beleidsopvattingen van ministers in staan.

Bovendien moeten bewindslieden ongedwongen met elkaar kunnen spreken over gevoelige zaken. De rechtbank is het niet eens met de stelling van RTL dat het belang van openbaarmaking in dit geval zwaarder moet wegen, omdat het om een zeer belangrijk en omstreden besluit gaat.

Twijfel

Het nieuwsprogramma probeert al tijden openheid van zaken te krijgen, omdat er volgens de journalisten veel twijfel bestaat over de gronden en informatie waarop is besloten de oorlog in Irak politiek te steunen.

De notulen bevatten ook informatie over de relatie tussen Nederland en andere staten en internationale organisaties. De rechtbank vindt het redelijk dat Balkenende het belang van die betrekkingen zwaarder heeft laten wegen dan het belang van openbaarmaking.

Geheim

RTL Nieuws is verbaasd en zeer teleurgesteld over het vonnis en overweegt hoger beroep in te stellen bij de Raad van State.

''Je moet je nu afvragen wat het wettelijk recht op openbaarheid voorstelt als het er echt op aankomt. Natuurlijk begrijpen wij dat de ministerraad goed moet kunnen functioneren. Maar dat betekent nog niet dat je dan maar álles geheim moet houden'', stelde adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein.

Onderzoek

Hij vindt het ook ''buitengewoon curieus'' dat zelfs geen informatie hoeft te worden gegeven over wat het kabinet destijds wist over de massavernietigingswapens van Saddam Hussein en welke juridische adviezen op tafel lagen. ''Het wil er bij ons niet in dat de ministerraad niet meer kan functioneren als zulke feiten gewoon in de openbaarheid komen.''

De commissie-Davids onderzoekt momenteel de besluitvorming voor de steun aan de inval in Irak. De commissie mag daarbij kennis nemen van alle informatie die zij nodig acht, inclusief de stukken van de ministerraad.