DEN HAAG - Als het aan de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen ligt, heeft Den Haag in 2011 nog 28 coffeeshops, tegen het huidige aantal van veertig.

Van Aartsen wil met onder meer de zogenoemde gebiedsaanwijzing ervoor zorgen dat de overconcentratie van coffeeshops en daaraan verbonden overlast in de Haagse wijken Zeeheldenkwartier en Regentessekwartier verdwijnen.

Met de maatregel, onderdeel van een voorstel voor een nieuw Haags coffeeshopbeleid, kan volgens de burgemeester op korte termijn resultaat worden geboekt.

De regel houdt in dat in een bepaald gebied gevestigde coffeeshops de verkoop van softdrugs moeten staken na een overgangstermijn van twee jaar.

Woon- en leefklimaat

Zo wil Van Aartsen het woon- en leefklimaat beschermen. In het Regentessekwartier is momenteel 27 procent van alle Haagse coffeeshops gevestigd, in het Zeeheldenkwartier 24 procent.

De hofstad telde in 1995 nog 103 coffeeshops. In december dat jaar begon de gemeente met de handhaving van het coffeeshopbeleid. Dat leidde tot 87 shops in 1997.

In dat jaar besloot de gemeente dat er een afstand moet zijn van 500 meter tussen verkooppunten van softdrugs en scholen. Door uitvoering van het aangescherpte beleid telt Den Haag nu veertig coffeeshops.

Toename

De Vereniging Haagse Cannabisshops (VHCS) vreest voor een toename van de druk op de resterende verkooppunten. Volgens VHCS leidt dat tot overlast en problemen bij het op peil houden van de handelsvoorraad.

De VHCS vraagt bovendien aandacht voor de onevenwichtige verdeling. Daarom stelt de burgemeester versoepeling van het afstandscriterium voor. Nu de landelijke norm op 250 meter ligt, wil Van Aartsen zich daarbij aansluiten.

Collegepartijen GroenLinks en PvdA vinden het onverstandig om een wijk coffeeshopvrij te maken. Zij vinden dat kwaliteit het uitgangspunt moet zijn bij een nieuw coffeeshopbeleid.

Onberedeneerd

GroenLinks-raadslid David Rietveld vindt dat coffeeshophouders moeten worden gezien als normale ondernemers met een bijzonder product. ''Dat rechtvaardigt strenge kwaliteitseisen, maar niet het onberedeneerd sluiten van coffeeshops.''

PvdA'er Lobke Zandstra noemt de weg die Van Aartsen kiest ''wel heel erg drastisch''. ''Niet bij alle coffeeshops is immers sprake van overlast. Daarbij kan het weghalen van álle coffeeshops weer leiden tot geheel andere overlast.''