DEN HAAG - De VVD en de CDA zijn boos en geschrokken doordat allochtone scholieren meer spelfouten lijken te mogen maken bij het examen dan autochtone.

Volgens het AD mogen allochtone havo-leerlingen vijf fouten maken en hun autochtone klasgenoten maar twee.

Op het vmbo mogen allochtone leerlingen er zelfs zes maken, tegen autochtone twee. De krant beroept zich op een advocaat, die stelt dat de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) de correctievoorschriften onjuist heeft versoepeld.

Aannames

De beschuldiging is echter gebaseerd op foutieve aannames, zegt het ministerie. ''Het raakt op bepaalde punten kant noch wal.''

''In algemene zin is het zo dat er zowel bij de afname van het examen als bij de beoordeling van examens rekening kan worden gehouden met specifieke eigenschappen of omstandigheden'', stelt het departement.

Handicap

Als een leerling een bepaalde handicap heeft, zoals dyslexie, dan mag een school de leerling onder voorwaarden een half uur extra examentijd geven.

Ook kan de school bij leerlingen met een andere moedertaal dan de onze, die zes jaar of korter op een Nederlandse school zitten, kiezen voor een andere beoordeling, met name op het gebied van interpunctie en zinsopbouw.

''Het Eindexamenbesluit biedt deze mogelijkheid om dergelijke leerlingen bij het examen gelijkwaardige kansen te bieden.''

Regelingen

De regelingen gelden volgens het ministerie voor alle examenkandidaten in het hele voortgezet onderwijs.

''Het CEVO handelt volgens normen die berusten op het Eindexamenbesluit. Er worden geen leerlingen ten onrechte bevoordeeld ten opzichte van andere leerlingen.'' Het gaat ook slechts om enkele tientallen leerlingen, aldus de zegsvrouw.

VVD'er Ineke Dezentjé Hamming is tegen onderwijs waarin met twee maten wordt gemeten. Ook het CDA maakt zich zorgen.