AMSTERDAM - KLM weert opinieweekblad HP/De Tijd sinds dezeweek uit haar vliegtuigen en wachtruimten. Aanleiding is eenfotobewerking op de omslag van de uitgave van deze week waaroplijkt dat een Boeing van de luchtvaartmaatschappij in de hoogstekantoortoren van Nederland vliegt. Dat heeft een woordvoerder vanKLM zaterdag gemeld.

KLM kan de creativiteit van de redactie van het blad nietwaarderen. "In een week dat we de slachtoffers van de aanslagen inNew York herdenken, is dit onnodig pijnlijk voor passagiers enpersoneel", zegt de woordvoerder. KLM zegt dat het personeelgeschokt heeft gereageerd op de fotobewerking.

Tot de hoofdredactie van HP/De Tijd officieel heeft gereageerdop een brief van KLM, is het contract met de uitgever van het bladopgeschort. Volgens de KLM-woordvoerder reageerde de distributeur"begripvol".

Ook eigenaar Nationale Nederlanden van de kantoortoren op deafbeelding heeft met een brief aan de hoofdredactie zijn ongenoegengeuit. "We zijn zeer onaangenaam verrast. Deze afbeelding tast hetveiligheidsgevoel van onze medewerkers aan en tart allefatsoensnormen", staat in het schrijven van de verzekeraar. Ook dedirectie van Nationale Nederlanden heeft ongeruste reacties vanmedewerkers ontvangen.

Hoofdredacteur Henk Steenhuis van HP/De Tijd zegt zeker te gaanreageren op de brieven van KLM en Nationale Nederlanden. Hij wilzaterdag niet op die reactie vooruitlopen.