L'AQUILA  - De leidende industriestaten en Rusland (de zogenoemde Groep van 8) hebben een grof raamwerk opgesteld om het klimaat te beschermen.

Ook de Verenigde Staten hebben er nu mee ingestemd dat de temperatuur op aarde maximaal 2 graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het begin van de industrialisering.

Dat maakten functionarissen en diplomaten woensdag in het Italiaanse L'Aquila bekend, waar de G8 bezig is aan een driedaagse top.

Tot 2050 wil de G8 de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen voor alle landen ter wereld met de helft verminderen. Dat betekent dat industriestaten hun uitstoot met minstens 80 procent moeten reduceren.

De G8-landen zeiden te streven naar een omvattend en ambitieus klimaatakkoord dat tijdens een top in december in Kopenhagen bereikt moeten worden.

De G8 riep andere landen op zich aan te sluiten bij de strijd tegen de klimaatveranderingen.