DEN HAAG - Het roemruchte luxebordeel Yab Yum blijft definitief dicht. De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat de gemeente Amsterdam de seksclub terecht heeft gesloten.

Yab Yum moest begin vorig jaar al de deuren sluiten, nadat de hoofdstad de vergunningen had ingetrokken.

De gemeente deed dit op basis van de wet Bibob, die het recht geeft een licentie in te trekken als het vermoeden bestaat dat een ondernemer die misbruikt voor criminele activiteiten.

De rechtbank gaf de gemeente eerder gelijk in dit besluit. Ze oordeelde dat Amsterdam terecht vermoedde dat er een ernstig gevaar bestond dat de vergunningen zouden worden gebruikt voor malafide praktijken.

Een voormalig leidinggevende van het bordeel, een lid van de Hells Angels, werd namelijk in het verleden veroordeeld voor geweldsdelicten.

Bewijs

Beide partijen gingen tegen deze uitspraak in beroep. Yab Yum omdat de zaak dicht moest blijven, de hoofdstad omdat de rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een belangrijke beschuldiging aan het adres van de seksclub.

De gemeente stelt namelijk dat Yab Yum eigenlijk in handen is van de Hells Angels.

Hells Angels

De Raad van State gaat in de uitspraak nog een stap verder dan de rechtbank. De gemeente heeft voldoende aanwijzingen om te kunnen vermoeden dat de Hells Angels betrokken zijn geweest bij de overname van Yab Yum, waarbij de voormalige eigenaar werd bedreigd en mogelijk afgeperst, luidt het oordeel.

De raad meent ''dat Yab Yum door de overname binnen de invloedssfeer is gebracht van een crimineel circuit waarvan de Hells Angels deel uitmaakten en dat dit is gemaskeerd door de betrokkenheid van de huidige exploitant van Yab Yum''.

Gelijk

Burgemeester Job Cohen reageerde verheugd op de uitspraak. ''Dit is een belangrijke Bibob-zaak en het is goed dat we op deze overtuigende manier gelijk hebben gekregen. Het laat zien dat we de Bibob-procedures goed aanpakken en het recht ons aan alle kanten in het gelijk heeft gesteld.''

Relatie

Advocaat Rob IJsendijk van Yab Yum is teleurgesteld. ''Ik had niet verwacht dat de Raad van State ook nog het oordeel van de rechtbank zou passeren door een relatie tussen de Hells Angels en de overname van Yab Yum aan te nemen.''

Het bewijst volgens hem maar weer eens dat door de wet Bibob heel snel vermoedens op basis van weinig materiaal worden aangenomen.