DEN HAAG - Automobilisten die rijden met een scheutbio-alcohol in hun benzine moeten daarvoor belastingvoordeelkrijgen. Staatssecretaris Van Geel (milieu) gaat dat de komendemaanden bepleiten bij de bewindslieden van Financiën. Hij denkt aaneen lagere accijns voor deze "biobrandstof" dan voor gewonebenzine.

Volgens Europese regels moet in 2005 een begin gemaakt wordenmet het vermengen van benzine met alcohol. De alcohol kan wordengewonnen uit biologisch afval zoals bietenpulp uit desuikerindustrie of bierbostel, restproduct bij het brouwen vanbier. Het verdunnen van de benzine dient te beginnen met eenscheutje van 2 procent alcohol, maar moet geleidelijk oplopen tot 5procent.

Van Geel ziet dit niet als een verplichting, maar als eenuitdaging. De veestapel in ons land krimpt en dat betekent dat wein de toekomst bio-afval dreigen over te houden. DeCDA-staatssecretaris wil daarom bevorderen dat ons land zelf dealcohol gaat maken voor de autobrandstof.

Technische aanpassingen

Hij slaat daarmee twee vliegen in één klap. Het lost niet alleeneen afvalprobleem op, maar er komt bij het autorijden ook mindervan het broeikasgas CO2 vrij. Als het blijft bij een scheut alcoholvan 5 procent hoeft de automobilist overigens niet bang te zijnvoor schade aan de motor. Pas bij hogere alcoholpercentages zijntechnische aanpassingen nodig.

Milieuprofessor Lucas Reijnders zet grote vraagtekens achter hetplan van staatssecretaris Van Geel. Het winnen van alcohol uitsuikerbieten of graan vreet volgens hem energie, waardoor de"milieuwinst gering zal zijn". Reijnders pleitte daarom zaterdagvoor Radio 1 voor maatregelen die meer opleveren voor het milieu,zoals het stimuleren van zuinige auto's.