DEN HAAG - De Hoge Raad heeft dinsdag de veroordeling van AIVD-medewerker Outman ben A. tot vier jaar gevangenisstraf goedgekeurd.

Het gerechtshof in Den Haag legde hem deze straf in maart 2007 op, omdat hij informatie over onderzoeksresultaten van de Algemenen Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft gelekt.

Die informatie kwam ook nog eens terecht bij later voor terrorisme veroordeelde leden van de Hofstadgroep.

Ben A. was in zijn werk direct betrokken bij het onderzoek naar het terroristennetwerk. Hij heeft daardoor een afgetapt telefoongesprek van 5 augustus 2004 aan een van de leden van de Hofstadgroep kunnen geven en een verslag van de stand van zaken in het Hofstadonderzoek aan een ander.

Eerlijk

De voormalige AIVD'er heeft altijd ontkend dat hij de informatie naar buiten heeft gebracht. Zijn advocaten stellen dat Ben A. geen eerlijk proces heeft gekregen, onder meer omdat hij zich door zijn geheimhoudingsplicht niet behoorlijk heeft kunnen verdedigen.

Hij wilde een verklaring afleggen, maar als hij dat zou doen liep hij het risico te worden vervolgd voor het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. Het hof in Den Haag schoof deze constatering echter terzijde.

Beperkingen

De Hoge Raad deed dat dinsdag ook. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland vindt dat deze beperkingen voldoende konden worden gecompenseerd. De verdediging wilde namelijk dat hun cliënt de namen van andere medewerkers van de AIVD zou noemen, zodat deze als getuigen konden worden gehoord.

Dat mocht hij niet vanwege zijn geheimhoudingsplicht. Tijdens de zaak bij het hof is het toch mogelijk gemaakt, om de collega's als getuige te ondervragen, zei het alleen onder een codenummer en niet onder hun eigen naam.

Onrechtmatig

Het bewijs is volgens de verdediging onrechtmatig verkregen omdat de AIVD, als partij in deze zaak, dit zelf heeft vergaard. Het hof schoof ook dit argument aan de kant.

De Hoge Raad deed dat eveneens en vindt net als het hof dat alle beperkende omstandigheden in deze zaak voldoende zijn gecompenseerd.

Outman ben A. is overigens nu wel weer op vrije voeten. Hij heeft zijn straf al uitgezeten.

Advocaat Michiel Pestman liet in een reactie weten dat zijn cliënt zeer teleurgesteld is over de uitspraak. Pestman zegt de zaak aan te vechten bij het Europees Hof.