DEN HAAG - Er gaan mogelijk Nederlandse militairen naarLiberia. Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Natiesheeft naast een aantal andere landen ook Nederland gevraagd bij tedragen aan de VN-vredesmacht in Liberia.

Het kabinet gaat "de wenselijkheid en de mogelijkheid" van eenmilitaire bijdrage nu onderzoeken. Dat schrijven de ministers DeHoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie) vrijdag ineen brief aan de Tweede Kamer.

In Liberia werd op 18 augustus een vredesakkoord getekend.Amerikaanse mariniers die sinds half augustus in Liberia zitten,keren waarschijnlijk in oktober weer terug naar de VS.

Het kabinet gaat nu kijken of de missie binnen hetToetsingskader past, het rijtje voorwaarden voor een militaireuitzending. Zo moet er een robuust mandaat zijn, een helderecommandostructuur en moet er een groot land meedoen aan devredesmacht. Ook moet bekeken worden of Defensie nog militairen kanleveren.