ROTTERDAM - Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht onderzoeken de overdracht van huiselijk geweld van generatie op generatie. Met de resultaten hopen zij gezinnen beter te kunnen helpen om de geweldscirkel te doorbreken.

Het Verwey-Jonker Instituut (voor onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken) in Utrecht en de GGD Rotterdam-Rijnmond leiden het project. Eind volgend jaar zijn de resultaten bekend.

Kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld lijden daar vaak erg onder. Zij worden als ze volwassen zijn soms zelf pleger of (opnieuw) slachtoffer.

Om dat te voorkomen, is steun aan ouders en kinderen na huiselijk geweld heel belangrijk. Het onderzoek moet uitwijzen welke hulp het beste is.

Landelijke aanpak

De resultaten gaan met aanbevelingen naar de minister van Justitie, die een landelijke aanpak huiselijk geweld gaat opstellen.