DEN HAAG - Prins Johan Friso en Prins Constantijn zijn denieuwe erevoorzitters van het Prins Claus Fonds. Ze volgengezamenlijk hun vader op. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienstvrijdag bekendgemaakt.

Het Prins Claus Fonds is een platform voor intercultureleuitwisseling. Het Fonds kent prijzen toe, produceert en financiertpublicaties en ondersteunt culturele initiatieven.

Sinds 1996 zijn er meer dan zeshonderd innovatieve cultureleproducties met het Prins Claus Fonds tot stand gekomen. Wereldwijdzijn in die tijd 74 Prins Claus Prijzen toegekend aan getalenteerdepersonen en inspirerende organisaties. Dit jaar worden de prijzenuitgereikt op 10 december in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

De nieuwe erevoorzitters zijn op 26 september aanwezig bij depresentatie van het nieuwe fonds voor culturele noodhulp dat hetPrins Claus Fonds opricht. Prins Johan Friso en Prins Constantijnzullen verder de bestuursvergaderingen van het Prins Claus Fondsbijwonen.

Het Prins Claus Fonds is een verjaardagscadeau dat de vorig jaaroverleden prins in 1996 kreeg voor zijn verdiensten op het terreinvan ontwikkelingssamenwerking en cultuur.