BRUSSEL - Het gaat niet goed met de millenniumdoelen van de Verenigde Naties om armoede en honger in de wereld te bestrijden.

De economische crisis, de voedselcrisis en de klimaatverandering brengen de acht doelen die in 2015 moeten worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het vooruitgangsrapport dat de VN maandag in Brussel presenteerde.

Naar verwachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen meer mensen in extreme armoede dan voor de crisis. Dat betekent dat zij moeten rondkomen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Voedselprijzen

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot 2006 was gedaald, nam dit aantal daarna door de hogere voedselprijzen wederom toe.

Ook de exportopbrengsten van de ontwikkelingslanden zijn sterk afgenomen in het laatste kwartaal van 2008.

Traag

De vooruitgang van de doelstellingen gaat over het algemeen te traag om deze in 2015 te bereiken.

Met drie ambities ging het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer kinderen gaan wereldwijd naar de basisschool, de kindersterfte is teruggedrongen en ook het aantal mensen dat is besmet met hiv/aids is afgenomen.

Inspanningen

Het rapport van de VN benadrukt wel dat verdere inspanningen ook op deze gebieden nodig zijn. Vooral de gezondheid van moeders en zwangere vrouwen moet sterk worden verbeterd.

Jaarlijks sterven nog 536.000 vrouwen en kinderen aan de gevolgen van complicaties tijdens de zwangerschap.