DEN HAAG - Vertrekkend NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer is Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Premier Jan Peter Balkenende hing maandagochtend het oranje lint met de versierselen bij hem om. Dat gebeurde in de tuin van het Catshuis in Den Haag waar de kapel van de Koninklijke Luchtmacht voor het gezelschap een aubade ten gehore had gebracht.

De Hoop Scheffer werd ermee geëerd wegens zijn verdiensten in de 5,5 jaar dat hij de NAVO leidde. Balkenende prees zijn partijgenoot om zijn leiderschap en 'diplomatieke stuurmanskunst'.

Uitbreiding

Hij wees op de uitbreiding van negentien naar 28 NAVO-leden en naar de operaties die in gang zijn gezet in Sudan, Irak en Somalië, buiten het traditionele werkgebied van het bondgenootschap.

Ook refereerde de premier aan Afghanistan, waar de ISAF-operatie is uitgebreid. ''Je hebt je ongelooflijk ingezet voor een sterk bondgenootschap, voor vrede en veiligheid."

3-D-aanpak

De Hoop Scheffer heeft volgens de premier ook een belangrijk aandeel gehad in de 3-D-aanpak van veiligheid, ontwikkeling en diplomatie. Balkenende vindt dat De Hoop Scheffer belangrijk is geweest voor Nederland en voor het aanzien van de NAVO.

De Hoop Scheffer dankte op zijn beurt Balkenende dat hij hem destijds heeft laten gaan uit zijn kabinet, ondanks de roerige situatie toen. Hij was toen minister van Buitenlandse Zaken. De Hoop Scheffer verklapte dat hij anders zou zijn gebleven uit loyaliteit.

Ridder Grootkruis is de hoogste van de zes onderscheidingsgraden in de Orde van Oranje-Nassau.

De Hoop Scheffer onderscheiden