DEN HAAG - Het kabinet laat onderzoeken of er in Nederland shariarechtbanken zijn. Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie donderdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Hij zegt er direct bij dat islamitische wetgeving niet in het Nederlands recht wordt geaccepteerd of ingevoerd.

De Tweede Kamer had het kabinet opheldering gevraagd over berichten dat er ook in Nederland moskeeën of imams zijn die op basis van de sharia uitspraken over financiële kwesties en familiezaken doen.

''Er kan in Nederland geen sprake zijn van een parallelle rechtstructuur die de werking van de Nederlandse rechtsorde ondermijnt'', stelt Hirsch Ballin.

Bindende kracht

Uitspraken van imams of anderen op basis van het shariarecht hebben hier geen bindende kracht en kunnen de Nederlandse wet dus niet opzijzetten, schrijft hij. Indien nodig volgt strafrechtelijke actie tegen schendingen van het recht.

Hirsch Ballin wijst erop dat bepaalde elementen en interpretaties van de sharia, zoals de ongelijke positie van mannen en vrouwen, haaks staan op de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat.

Polygamie

Er loopt momenteel al een onderzoek, in opdracht van het kabinet, naar polygamie en naar islamitische huwelijken. De laatste zijn verbintenissen die worden gesloten zonder dat er een burgerlijk huwelijk aan voorafgaat. De onderzoekers zullen nu ook kijken of er shariarechtbanken in Nederland voorkomen.

Eerder deze week stelde de denktank Civitas dat in Groot-Brittannië zeker 85 shariarechtbanken actief zijn, terwijl werd uitgegaan van vijf.

Hirsch Ballin, die de Britse autoriteiten om informatie heeft gevraagd, kan niet aangeven of dat bericht klopt. Maar als er aanwijzingen zijn dat er shariarechtbanken zijn in het Verenigd Koninkrijk, dan zal de bewindsman zijn Britse collega daarop aanspreken.

Gesloten

De Kamer zal de kwestie zo snel mogelijk na het zomerreces bespreken. Moskeeën waar shariarechtspraak voorkomt, moeten wat de PVV en SP betreft worden gesloten.

Volgens Hirsch Ballin is daar echter geen rechtsgrond voor.