UTRECHT - De inspectie voor de Jeugdzorg eist het vertrek van ongeveer twintig kinderen bij de instelling voor jeugdopvang Back tot Basics in Hilversum en de Stichting Kind in Langenboom (gemeente Mill en Sint Hubert, Noord-Brabant). De inspectie heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Volgens de inspectie was de zorg er zeer onder de maat en kon de veiligheid van de kinderen niet worden gegarandeerd.

Zo ontbrak het volgens de woordvoerder aan goede, psychische begeleiding van de pupillen. De inspectie kwam de misstanden op het spoor na tips. In mei en juni hebben inspecteurs onaangekondigd controles uitgevoerd.

Volgens de MO-groep, de koepelorganisatie van instellingen voor de jeugdzorg, worden de kinderen uit Langenboom donderdag nog elders ondergebracht. De kinderen uit Hilversum worden zo snel mogelijk naar andere instellingen overgeplaatst.

Crisisplaatsingen

Het gaat volgens een woordvoerder om kinderen en jongeren in de leeftijd van nul tot ongeveer zeventien jaar. Ze zijn in de instellingen terechtgekomen via crisisplaatsingen.

Door omstandigheden konden de kinderen niet langer thuis blijven wonen. In afwachting van een plaats in de reguliere jeugdzorg kwamen ze bij de twee particuliere instellingen terecht.

Sommige van de kinderen verbleven al bijna twee jaar in de particuliere tehuizen.

Veilig

De inspectie verwijt de jeugdzorginstellingen die de kinderen hebben doorgeplaatst, niet goed te hebben gecontroleerd of de tijdelijke opvang veilig genoeg was en de kinderen er goede verzorging en begeleiding kregen.

Het gaat, volgens de inspectie, onder meer om de Bureaus Jeugdzorg Venray, Utrecht-Noord, Veenendaal, Rotterdam en Nieuwegein. Ook de William Schrikker Groep, die actief is in heel Nederland, heeft kinderen naar de twee instellingen gestuurd.

Eisen

De inspectie eist van de provincies, die over de jeugdzorg gaan, dat ze de Bureaus Jeugdzorg en andere instellingen dwingen kinderen en jongeren voortaan alleen in instellingen plaatsen die aan alle eisen voldoen.