DEN HAAG - De aanvoer van softdrugs naar coffeeshops moet onder strikte voorwaarden kunnen. Nu is dat nog verboden en wordt de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis gedoogd.

Een commissie die het kabinet heeft geadviseerd over de toekomst van het drugsbeleid, ziet toch mogelijkheden om de teelt van cannabis en de aanvoer daarvan naar shops te reguleren.

Voorwaarde is wel dat het gaat om besloten coffeeshops met vaste leden uit de directe omgeving en om cannabis die in Nederland is geteeld.

De commissie, onder leiding van voorzitter Wim van de Donk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), ziet in dat geval ruimte voor experimenten met ''gecontroleerde'' aanvoer naar coffeeshops.

Doorgeschoten

Volgens de commissie is het gedoogbeleid in de afgelopen dertig jaar te ver doorgeschoten en is het noodzakelijk terug te keren naar kleine coffeeshops die uitsluitend softdrugs verkopen aan plaatselijke gebruikers. De overheid moet een einde maken aan het drugstoerisme uit buurlanden, omdat coffeeshops nooit voor buitenlanders waren bedoeld.

Coffeeshops helemaal sluiten, is ''buitengewoon onverstandig'', zei Van de Donk donderdag bij de presentatie van het rapport 'Geen deuren, maar daden'. Het volledig legaliseren van softdrugs is volgens hem echter ook geen optie, omdat dan veel buitenlandse klanten naar de coffeeshops komen.

Alcohol

De commissie pleit er verder voor de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van zestien naar achttien jaar. Voor de verkoop van softdrugs geldt die grens al. Volgens de commissie is het nodig een ''heldere boodschap'' af te geven dat het niet normaal is onder je achttiende alcohol en drugs te gebruiken, omdat dat schadelijk kan zijn voor de geestelijke en sociale ontwikkeling van jongeren.

Drugsautoriteit

De commissie vindt dat er een drugsautoriteit moet komen die de drugsmarkt en het drugsbeleid in de gaten houdt en eventuele experimenten kan begeleiden. Politie en justitie moeten bovendien veel steviger en systematischer te werk gaan bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad die gepaard gaat met de wietteelt.