AMSTERDAM - De adviescommissie Drugsbeleid wil de leeftijdsgrens voor jongeren om alcohol aan te schaffen verhogen naar 18 jaar. Dat stelt de commissie in de Volkskrant.

Zij willen met die verhoging van twee jaar een heldere boodschap aan de jeugd geven dat het gebruik van alcohol en drugs onder de 18 jaar 'niet normaal is'.

Voor softdrugs geldt die regel al.

Schadelijk

Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), beargumenteert zijn voorstel met de stelling dat zowel alcohol als drugs zeer schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van jongeren.

De WRR stelt ook dat de coffeeshops kleinschaliger moeten worden. Volgens de commissie is het gedoogbeleid dringend toe aan bijstelling.