DEN HAAG - Ook nieuwe politieke bewegingen als de PVV van Geert Wilders en Trots op Nederland van Rita Verdonk moeten subsidie krijgen.

Dat stelt minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken voor. De ministerraad spreekt binnenkort over haar voorstel.

Ingewijden bevestigden woensdag een bericht hierover van de NOS. Nu krijgen alleen klassieke politieke partijen met minimaal duizend leden subsidie.

Wetsvoorstel

Dat hebben ingewijden woensdag gezegd. Nu krijgen alleen klassieke politieke partijen met minimaal duizend leden subsidie.

Ter Horst werkt aan een wetsvoorstel voor de financiering van politieke partijen, waarin ze ook ingaat op de positie van politieke bewegingen. Wat haar betreft wordt het aantal zetels in de Tweede Kamer het belangrijkste criterium om subsidie te verstrekken.

De minister zelf wilde na afloop van een overleg in de Kamer nog niets zeggen over haar voorstel.

Giften

Daarin staat verder dat bedrijven of personen straks maximaal 50.000 euro aan een politieke organisatie mogen geven. Giften van 2500 tot 50.000 euro moeten openbaar worden gemaakt.

Politieke partijen moeten een gift van een bedrijf of instelling nu openbaar maken als de donatie boven de 4500 euro uitkomt. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) stelde eerder dit jaar nog dat een maximum geen zin heeft, omdat het op veel manieren is te omzeilen.

Donateurs

De Rob had Ter Horst ook geadviseerd politieke bewegingen subsidie te geven op basis van het aantal donateurs.

De raad stelde daarbij wel als voorwaarde dat bewegingen als de PVV dan bekendmaken wie hun donateurs zijn en dat donateurs echt invloed krijgen bij partijen en bewegingen. Ter Horst verwierp destijds het idee om het aantal donateurs mee te laten tellen voor overheidssubsidie.

PVV-leider Geert Wilders wil nog niet reageren op het voorstel van Ter Horst. Hij wil eerst de definitieve plannen van het kabinet afwachten.