DEN HAAG - De bebouwing van de Zuidplaspolder bij Gouda, de aanleg van de A74 bij Venlo en de A4 Midden Delfland naast de verbreding van het spoor tussen Amsterdam en Almere worden vergemakkelijkt en versneld.

Deze projecten staan op een lijstje van ongeveer dertig projecten dat het kabinet vrijdag bespreekt. Ze vallen namelijk onder de zogeheten crisis- en herstelwet die premier Jan Peter Balkenende in maart aankondigde.

De wet maakt het mogelijk een aantal bouw- en milieuregels tijdelijk opzij te zetten, bevestigden woensdag goedgeïngeformeerde bronnen in Den Haag.

Economie

Sneller bouwen kan de economie aanjagen, en de snel afkalvende werkgelegenheid en duw in de rug geven, is het idee.

Met de premier als voortrekker zijn de meest betrokken ministers, Camiel Eurlings (Verkeer), Jacqueline Cramer (VROM), Eberhard van der Laan (Wonen) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) de afgelopen tijd bij de plannen betrokken.

Crisispakket

Het geld is al voorzien in het crisispakket dat dit voorjaar tot stand kwam. In totaal gaat het om zeven wegprojecten en 23 ruimtelijke projecten.

Andere voorbeelden zijn de capaciteitsuitbreiding van de A1, A6 en A9 (Amsterdam-Almere), de ontwikkeling van de spoorzone Den Bosch, het Waalfront in Nijmegen en de IJoevers in Amsterdam, plus de verbrediing van N61 Hoek-Schoondijke (Zeeuws-Vlaanderen).

Het gaat ook op voor de snellere aanleg van een nieuwe insteekhaven in IJmuiden. Voor zandsuppleties langs de Noordzee en verbreding van het Lekkanaal geldt het nieuwe regime ook.

Soepel

Verder zullen (duurzame) projecten onder soepelere vergunningsprocedures vallen, zoals de aanleg van windmolenparken met meer dan zes turbines waarover provincies in plaats van gemeenten zullen gaan.

Het wordt verder voor verhuurders eenvoudiger om dubbelglas aan te brengen. Ook de tijdelijke verhuur van koopwoningen wordt mogelijk.

Energiebesparing

Er komt een wamte-koudeopslagwet met soepeler vergunningsprocedures om energiebesparing te stimuleren.

Warmte-koudeopslag (WKO) is een systeem waarbij water diep in de grond wordt opgeslagen om huizen of bedrijven te verwamen of te koelen. Ook de procedures voor projecten op het gebied van CO2-opslag worden verbeterd.