ROTTERDAM - De aanpak van mensenhandel verdient een bredere aanpak. Niet alleen de mensenhandelaren zelf moeten op de korrel genomen worden, maar ook lieden die hun van allerlei (illegale) diensten voorzien: pooiers, snorders, kamerverhuurders, paspoortvervalsers, artsen en malafide administratiekantoren.

Dit staat in het Plan van Aanpak Mensenhandel, dat de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar woensdag heeft aangeboden aan minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Bolhaar is voorzitter van de zogeheten Task Force Aanpak Mensenhandel.

In het plan zetten Bolhaar en de zijnen een reeks maatregelen uiteen die zijn of worden genomen om wantoestanden in vooral de prostitutiesector te bestrijden.

Pilotproject

Op afzienbare termijn start een pilotproject voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. In september zullen de eerste vijftig opvangplaatsen beschikbaar zijn, voor mannen, vrouwen en minderjarigen.

Na de eerste, gespecialiseerde opvang zullen slachtoffers worden doorgeplaatst naar reguliere opvangvoorzieningen.

Overeenkomst

Aan het eind van deze maand zal naar verwachting een overeenkomst worden gesloten met instellingen die bij de uitvoering van de bijzondere opvang zijn betrokken.

Volgens de Task Force wordt er winst geboekt op het gebied van de internationale samenwerking bij de bestrijding van mensenhandel.

Projecten

Samenwerkingsprojecten richten zich op dit moment op drie belangrijke herkomstlanden van slachtoffers: Roemenië, Bulgarije en Nigeria.

De Task Force concentreert zich niet uitsluitend op misstanden in de protitutiebrache. Ook voor uitbuiting in andere setoren, zoals horeca en land- en tuinbouw, is de nodige aandacht.