ZWOLLE - Er is niet gefraudeerd met de schrijfproeven die zijn gehouden in het onderzoek naar de Deventer moordzaak. Tot die conclusie is de rijksrecherche gekomen na een zogeheten feitenonderzoek.

De recherche heeft haar bevindingen onlangs overhandigd aan de hoofdofficier van justitie in Zwolle, Wilbert Tomesen, die om het onderzoek had verzocht.

De onderzoeksopdracht was uitzonderlijk, omdat het om een onderdeel van een reeds afgesloten strafzaak ging. Een groep burgers die zich al jaren met de Deventer moordzaak bezighoudt, heeft meermalen aangifte gedaan wegens verondersteld gesjoemel bij de schrijfproeven.

Voor deze groep staat vast dat de veroordeelde in de zaak, Ernest Louwes, het slachtoffer is geworden van een justitieel complot, dat fouten van politie en justitie heeft afgedekt. Met het feitenonderzoek heeft justitie de aanhoudende onrust over de schrijfproeven willen bezweren.

Wittenberg

De Deventer moordzaak draait om de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg, die in september 1999 in haar eigen huis om het leven werd gebracht.

Louwes werd aanvankelijk vrijgesproken, maar vervolgens veroordeeld. In herziening volgde opnieuw een veroordeling, zij het op basis van ander bewijs.

De schrijfproeven zijn gehouden in het kader van het zogeheten oriënterend vooronderzoek, dat het Openbaar Ministerie in 2006 en 2007 liet verrichten.

De Hond

Dat onderzoek werd gedaan nadat opiniepeiler Maurice de Hond, die zich had vastgebeten in de zaak, zijn bevindingen aan het OM kenbaar had gemaakt.

De Hond beschuldigde openlijk de veelbesproken 'klusjesman' van de vermoorde weduwe van de moord, totdat de rechter hem dat verbood. Het oriënterende onderzoek leidde niet tot nieuwe inzichten.

Integendeel, er kwamen meer sporen aan het licht die wezen in de richting van Louwes. De schrijfproeven behelsden een handschriftvergelijkend onderzoek, waaraan de vriendin van de 'klusjesman' (in werkelijkheid een huisvriend van de weduwe) heeft meegewerkt. Volgens De Hond heeft zij een rol als medeplichtige gehad.

Sluitstuk

Het OM beschouwt de rapportage van de rijksrecherche over de proeven als het sluitstuk van een langdurig onderzoek.

Het OM in Zwolle zal de bevindingen later deze week toelichten. Louwes is inmiddels weer vrij man; zijn straf zit erop. Hij bereidt een nieuw herzieningsverzoek voor, omdat hij zijn naam gezuiverd wil zien.