AMSTERDAM - Volgens deskundigen is het neerstorten van Air France vlucht 447 te wijten aan een reeks computerproblemen.

Defecte meetapparatuur zou de piloten de controle over het toestel ontnomen hebben nadat zij een bijzonder zware storm ingevlogen waren. De zwarte dozen van de Airbus zijn nog niet teruggevonden.

Een internationaal team van luchtvaartonderzoekers probeert uit te vinden wat er precies gebeurd is met het toestel dat op 1 juni jongstleden onderweg van Rio de Janeiro naar Parijs plotseling van de radar verdween en in zee stortte. Alle 228 inzittenden kwamen hierbij om het leven.

Snelheidssensoren

Tot nu toe lijkt het volgens de onderzoekers erop dat het probleem zou kunnen liggen bij de externe snelheidssensoren die zich op het vliegtuig bevinden. Bij extreem lage temperaturen en een grote mate van turbulentie kunnen deze bevriezen.

Als gevolg hiervan kan de piloot foutieve informatie krijgen. De problemen met deze sensoren hebben zich vaker voorgedaan.

Er zijn nog twee andere recente incidenten met Airbussen onderzocht door het team. In beide gevallen ging het om problemen met de snelheidssensoren in stormachtige omstandigheden.

Storm

Zo kwam een andere Airbus A330 vorige week in soortgelijke omstandigheden in de problemen toen het toestel een storm invloog onderweg van Hong Kong naar Tokyo. De snelheidsindicatoren gaven valselijk aan dat het vliegtuig drastisch in snelheid verminderde.

Verschillende andere computersystemen aan boord bleken niet meer goed te functioneren totdat het toestel de storm weer uit vloog.

In de onderzochte gevallen konden de betreffende vliegtuigen veilig aan de grond gezet worden, zo bericht de Wall Street Journal.

Zwaarder

De voor de Braziliaanse kust neergestorte rampvlucht 447 had waarschijnlijk te kampen met veel zwaardere weersomstandigheden. Aangenomen wordt dat de piloten te maken kregen met meerdere falende systemen, waaronder de automatische piloot.

Wat er vervolgens gebeurde is nog onduidelijk. Volgens het door de onderzoekers ontwikkelde scenario is het goed mogelijk dat de piloten, uitgaand van foutieve snelheidsindicaties, de snelheid van het toestel opvoerden.

Bij extreem hoge snelheden kunnen stukken van het vliegtuig afgerukt zijn.

Conclusies

De onderzoekers benadrukken dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken over de oorzaken van de crash.

Moderne vliegtuigen zijn voor een groot deel computergestuurd, en piloten zouden beter getraind moeten worden voor het geval dat deze ingewikkelde computersystemen falen tijdens een vlucht.