DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel om de pelsdierhouderij per 2018 te verbieden. Nertsenfokkers kunnen geen schadeloosstelling verwachten.

Een Kamermeerderheid, bestaande uit SP, PvdA, GroenLinks, D66, PVV en Partij voor de Dieren, steunde het plan om de nertsen niet langer louter voor hun bontvelletje in kooien te houden.

In het wild hebben de solitaire dieren een territorium. De nerts is het enige roofdier dat nog op deze manier wordt gehouden, aldus Krista van Velzen (SP).

Tegenstanders CDA, VVD, SGP, ChristenUnie en de eenmansfractie Rita Verdonk vinden een verbod op deze gezonde bedrijfstak te ver gaan.

Huisvesting

Het zint ze ook niet dat de nertsenhouders vooruitlopend op het verbod in 2018 nog wel tot 2014 moeten investeren in goede huisvesting voor de dieren. Het CDA voorziet dat nertsenhouders naar de rechter stappen om de schade te verhalen.

Ook minister Gerda Verburg (Landbouw) gaf eerder aan dat ook zij voorziet dat de staat een deel van de schade zal moeten vergoeden.

Bont voor Dieren laat weten dolblij te zijn en rept van een ''historische overwinning voor de nertsen''. De dierenbeschermers pleiten al jaren voor een fokverbod omdat ze het niet te verdedigen vinden dat elk jaar 5 miljoen nertsen worden vergast voor ''overbodige bontproducten''.

Vergast

De nertsen worden in april geboren en in november van hetzelfde jaar vergast en gevild, wanneer ze net hun mooie, dikke wintervacht hebben, meldt Bont voor Dieren.

''Claudia Linssen, directeur: ''Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook in de Eerste Kamer het ethisch besef prevaleert boven louter economische belangen.''

De Eerste Kamer moet nog oordelen over het wetsvoorstel van SP en PvdA.