KARLSRUHE/BRUSSEL - Duitsland mag het nieuwe EU-verdrag nog niet goedkeuren. Het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe, de hoogste rechterlijke instantie in Duitsland, heeft dat dinsdag bepaald.

Volgens het Hof is het Verdrag van Lissabon, zoals het EU-verdrag officieel heet, niet in strijd met de Duitse grondwet, maar moeten wel de rechten van het Duitse parlement binnen de Europese besluitvorming beter worden geregeld. Daartoe is een verandering van de Duitse wetgeving nodig.

Duitse staatsrechtdeskundigen denken dat de aanpassingen snel kunnen plaatshebben. De Duitse Bondsdag besloot dinsdag meteen om in het zomerreces bijeen te komen om te debatteren over de vereiste wetgeving. De Bondsdag zou dan op 8 september daarover kunnen stemmen.

Vertraging

Minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt van Zweden, het land dat vanaf woensdag het EU-voorziterschap overneemt van Tsjechië, zei zich geen zorgen te maken over de vertraging.

Ook voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie blijft optimistisch. Hij verwacht dat het nieuwe EU-verdrag in het najaar door alle lidstaten zal zijn geratificeerd.

Goedkeuren

Naast Duitsland moeten ook Polen, Tsjechië en Ierland het verdrag nog goedkeuren. In Polen en Tsjechië gaat het om handtekeningen van de presidenten, van wie vooral de Tsjech Vaclav Klaus erg eurokritisch is. In Ierland gaat de regering een nieuw referendum houden, nadat de bevolking het EU-verdrag eerder had afgewezenwees.

Uitbreidingen

Het Verdrag van Lissabon heeft als doel de EU beter te laten werken na de uitbreidingen die sinds 2004 plaatshadden. De unie telt daardoor nu 27 in plaats van vijftien lidstaten.

Het verdrag regelt onder meer dat de EU-besluiten minder vaak met unanimiteit genomen hoeven te worden. Ook worden de bevoegdheden van het Europees Parlement versterkt.