AMSTERDAM - De inspectiedienst van het ministerie van Landbouw gaat strenger controleren op het welzijn van varkens.

Bijna de helft van de varkensbedrijven leeft volgens de Algemene Inspectiedienst (AID) de regels niet goed na. Daarom wordt ook strenger gestraft dan in voorgaande jaren.

De inspectie wijst erop dat varkens onder meer genoeg vers water en genoeg licht moeten hebben. Ook moeten ze iets hebben om mee te spelen.

Een ketting alleen is niet genoeg, benadrukt de inspectie. Varkensboeren die zich niet aan de regels houden, kunnen onder meer worden gekort op hun inkomenssteun.

De stichting Varkens in Nood uitte onlangs kritiek op de varkenshouderij omdat jaarlijks drie miljoen biggen, vijfhonderdduizend vleesvarkens en zestigduizend zeugen vroegtijdig omkomen.