DEN HAAG/BRUSSEL - Minister De Hoop Scheffer van BuitenlandseZaken wordt steeds vaker genoemd als grootste kanshebber voor deopvolging van scheidend NAVO-secretaris-generaal Robertson, dieeind dit jaar terugtreedt.

Diverse diplomaten in Brussel dichten tegenover internationalepersbureaus de Nederlander meer kans toe dan de Canadese ministervan Financiën John Manley of de Poolse president AleksanderKwasniewski. Bovendien hebben inmiddels België en Noorwegenopenlijk hun steun voor De Hoop Scheffer uitgesproken.

Het Nederlandse kabinet benadrukt steevast dat er geenNederlandse kandidaat is. Dat sluit een kandidatuur van De HoopScheffer in de toekomst overigens niet uit. Zeker niet als inogenschouw wordt genomen dat het in de wereldpolitiek van belang isambities voor dergelijke prestigieuze internationale posten niet teveel publiek te maken. Het is vooral zaak voldoende steun tevergaren zonder je eigen glazen in te gooien.

Trouwe bondgenoot

De naam van De Hoop Scheffer zoemt rond sinds de NAVO-top inMadrid, begin juni. Diplomaten zien de Nederlander als iemand dieeen brug kan slaan tussen de Verenigde Staten en Europa, omdat onsland zich een trouwe bondgenoot toont van Amerika, maar ook deEuropese samenwerking nooit uit het oog verliest.

De Hoop Scheffer heeft sowieso een paar strepen voor op zijntegenkandidaten. Traditioneel is het politieke leiderschap van deNAVO voorbehouden aan een Europeaan, omdat het militaire commandoaltijd in handen is van een Amerikaan. Dat verkleint de kansen vande Canadees Manley, die woensdag door zijn land bij de Amerikaanseminister Powell van Buitenlandse Zaken werd voorgedragen.

De Hoop Scheffer maakt des te meer kans, omdat een aantalEuropese landen (België, Frankrijk, Duitsland) bij voorbaat afvaltwegens hun kritiek op de Verenigde Staten over de oorlog in Irak.Ook een kandidaat uit een van de nieuwe Oost-Europese lidstaten,zoals de Poolse president Kwasniewski zou minder kansrijk zijn,omdat die landen nog maar kort lid zijn van de NAVO.

Noorwegen wond er donderdag, in navolging van België eerder dezeweek, geen doekjes om. Nadat de Noorse minister van DefensieKristin Krohn Devold duidelijk maakte zelf geen kandidaat te zijn,sprak ze haar steun uit voor De Hoop Scheffer. Ze verklaarde dat"de volgende secretaris-generaal van de verdragsorganisatie uitNederland moet komen".

Goede secretaris-generaal

Ook NAVO-chef Robertson zelf deed eerder deze week mee aan hetvoeden van de speculaties over de eventuele kandidatuur van De HoopScheffer. Tijdens zijn bezoek aan koningin Beatrix en premierBalkenende verklaarde hij tegenover de media dat "als De HoopScheffer kandidaat zou worden, hij een zeer goedesecretaris-generaal zou zijn".

De negentien NAVO-landen beslissen waarschijnlijk op een top op en 9 oktober in Colorado definitief over de opvolging vanRobertson.