DEN HAAG - De mening van de burger gaat voor het Openbaar Ministerie zwaarder wegen bij vaststelling van strafeisen.

Dat stelt OM-baas Harm Brouwer in maandag gepubliceerde interviews met De Pers en Trouw.

Het Openbaar Ministerie legt sinds twee jaar zijn oor te luister bij de burger.

Middels enquêtes en discussiefora onderzocht het Verwey Jonker Instituut hoe mensen denken over strafeisen. Ook namen 54 burgers deel aan discussiepanels, waar ze in debat gingen met OM-medewerkers.

Racistisch motief

Een aantal van de uitkomsten van dat onderzoek wordt door het OM overgenomen, stelt Brouwer. Bij mishandeling of bedreiging met een racistisch motief wordt de strafeis in de toekomst met 50 procent opgeschroefd. Ook agressie bij verkeersdelicten is voortaan grond voor een hogere strafeis.

Brouwer benadrukt overigens alleen 'zinnige' suggesties over te willen nemen. Verder moet er beter aan de burger worden uitgelegd hoe het OM tot een strafeis komt.

Argumenten

Niet iedereen is enthousiast over de toenadering tot de burger. ,,Het beleid moet op rationele argumenten zijn gebaseerd. De burger oordeelt meestal op basis van oppervlakkige berichtgeving. De rechter die het dossier kent, is genuanceerder'', oordeelt hoogleraar strafrecht Geert Knigge in De Pers.

Brouwer stelt echter te willen doorgaan met de burgerpanels.