DEN HAAG - De Hells Angels in Harlingen mogen niet worden verboden en ontbonden. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag beslist.

Met deze uitspraak bevestigt het hoogste rechtscollege van Nederland het oordeel dat het gerechtshof in Leeuwarden eerder velde.

Het Openbaar Ministerie (OM) had om het verbod van deze afdeling van de Hells Angels gevraagd, omdat het vindt dat de motorclub een criminele organisatie is.

Justitie probeerde op deze manier ook andere afdelingen verboden te krijgen, maar slaagde daar eveneens niet in.

Verloren rechstzaken

De jarenlange strijd tegen de Hells Angels in Nederland leverde tot nu toe alleen maar verloren rechtszaken op.

Het OM heeft dan ook aangekondigd dat als de Hoge Raad het oordeel van het hof bevestigt, het voorlopig de handdoek in de ring gooit wat betreft de strijd tegen de Hells Angels.

De poging om de Hells Angels te verbieden was gebaseerd op een artikel uit het Burgerlijk Wetboek. Dat maakt het mogelijk om een organisatie verboden te verklaren en te ontbinden wanneer die in strijd met de openbare orde handelt.

Rechtbank

De rechtbank en het hof in Leeuwarden wezen in 2007 het beroep hierop af, omdat de aangevoerde gedragingen en omstandigheden ''niet voldoende ernstig'' waren om het zogenoemde chapter Northcoast te verbieden.

Er zijn wel gedragingen geweest die voor een deel kunnen worden aangemerkt als maatschappelijk ongewenst en soms ook strafbaar.

Die hebben echter niet zo'n ernstige inbreuk op de openbare orde gemaakt, die het verbieden en ontbinden van de Hells Angels in Harlingen rechtvaardigt, aldus het hof.

Clubbroeders

De Hoge Raad volgt die redenering. Het rechtscollege tekent erbij aan dat misdragingen van clubbroeders elders in Nederland of de wereld de Friese Angels niet kan worden aangerekend.

Het verband tussen de chapter Northcoast en Angelafdelingen in binnen- en buitenland is daarvoor te mager, oordeelt de raad.

Uiterste geval

De Hoge Raad vindt voorts dat een verbod op een vereniging of stichting alleen in het uiterste geval kan worden uitgesproken.

Een verbod is een ernstige inbreuk op de vrijheid van vereniging en vergadering, een grondbeginsel van de democratische rechtsstaat. Alleen als er sprake is van activiteiten die de samenleving ontwrichten, kan zo'n verbod noodzakelijk zijn.

OM

De Hells Angels zijn niet ''onaantastbaar''. Dat benadrukt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Volgens het landelijk parket kan het op basis van nieuwe feiten waaraan de Angels zich eventueel schuldig maken, opnieuw om ontbinding vragen.

Het OM heeft in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad de nog lopende ontbindingsprocedures tegen de andere afdelingen (chapters) van de Hells Angels in Nederland in de ijskast gezet.

Blij

De Hells Angels in Harlingen zijn tevreden over de uitspraak. ''We zijn er blij mee'', zo reageerde een van hen vrijdag op het nieuws.

Na de uitspraak vrijdagochtend verzamelden leden van de Hells Angels Northcoast zich bij hun clubhuis op een verlaten industrieterrein in Harlingen.

De meeste leden wilden bij aankomst op de motor niet reageren. ''Voor nu is er voldoende over gezegd'', reageert een van hen bij deur. Na een korte bijeenkomst gingen de leden weer elk hun eigen weg.