STRAATSBURG - Het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen heeft een Rus een schadevergoeding van 40.000 euro toegekend voor de mensonterende omstandigheden waaronder hij is vastgehouden.

De nu 40-jarige Aleksandr Ivanovitsj Bachmoetskij had geklaagd dat hij zes jaar in voorarrest heeft gezeten met vijftig andere gedetineerden in dezelfde cel, die gebouwd was voor slechts tien gevangenen. De cel was slecht verlicht, slecht geventileerd en er waren kakkerlakken.

Er was zo weinig ruimte dat de gedetineerden om de beurt moesten slapen. Het toilet in de cel had geen deur.

Het hof hekelde verder dat er in Rusland geen procedure is voor gevangenen die willen klagen over omstandigheden in de gevangenis.