DEN HAAG - De overvalgolf in Nederland blijft flink groeien. Dat blijkt uit het aantal gemeten overvallen in het eerste kwartaal van dit jaar.

Volgens een woordvoerder van de raad van hoofdcommissarissen is het aantal overvallen met 23 procent toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. In totaal vinden er jaarlijks nu rond de 2300 overvallen plaats.

De politie zegt het probleem niet alleen te kunnen oplossen, maar verwacht veel van een speciale werkgroep waarin politie en bedrijfsleven gaan samenwerken om met name de preventie te verbeteren.

'''Wij verwachten dat de maatregelen een positief effect gaan opleveren'', zegt de woordvoerder van de politie.

Politie

De politie kan in de ogen van de hoofdcommissarissen niet heel veel meer extra doen, dan nu het geval is. Tussen de 60 en 70 procent van de overvallen wordt opgelost. ''De pakkans is dus redelijk groot'', benadrukt de zegsman.

Toch verwacht hij dat de politie de pakkans nog wel iets kan opschroeven. Vooral een betere uitwisseling van informatie en een betere informatiepositie moet vanaf oktober de rechercheurs nog een steuntje in de rug geven.

Overigens verwacht de politie dat het aantal overvallen de komende maanden een stuk minder zal worden.

September

In het voorjaar en in de zomer is het lang licht. Dat heeft een drukkende werking op dit type misdaad. Vanaf september zullen de overvallen weer aanzwellen, verwachten de korpschefs.

VVD-Kamerlid Fred Teeven vindt de blijvende toename opvallend, omdat de minister van justitie Ernst Hirsch Ballin beweert dat de zware criminaliteit in Nederland afneemt.

''Als de minister deze explosieve toename niet erkent, dan vraag ik me af welke maatregelen hij neemt om deze overvalgolf in te dammen. Het lijk mij noodzakelijk dat er bij de politie ten spoedigste weer hit- en run-overvalteams komen, die direct kunnen inspelen op dit soort gewelddadige overvallen.''

Woningen

Het baart de VVD zorgen dat woningen en benzinestations steeds vaker doelwit zijn, stelt Teeven. ''De veiligheid van burgers en ondernemers lijkt direct in gevaar te komen, wat mij betreft reden om de korpsen op dit punt wat minder vrijheid te gunnen.''

De VVD wil dat de minister de mogelijkheid onderzoekt om de particuliere beveiligings- en recherchebranche meer in te schakelen bij onopvallende en opvallende surveillance.