DEN HAAG - In negen van de tien praktijklokalen van scholen wordt door leerlingen en docenten onveilig gewerkt met machines en gevaarlijke stoffen.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek door de Arbeidsinspectie bij 236 schoolinstellingen in het voortgezet, middelbaar beroeps en speciaal onderwijs.

De afgelopen jaren blijkt steeds uit controles in het vmbo dat het slecht is gesteld met de veiligheid tijdens praktijklessen.

Gemiddeld vinden er volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie vijftien ongevallen per jaar plaats. Het gaat om ongelukken met machines, waarbij slachtoffers een vingertopje kwijtraken tot wel een hele arm.

Ook belanden jongeren en leraren met brandwonden door werk met gevaarlijke stoffen op de eerste hulp.

Boete

De inspecteurs constateren dat in het (v)mbo voor de metaal, techniek en houtbewerking boor-, slijp- en zaagmachines vaak nog steeds niet goed zijn afgeschermd. Twintig keer is het werk met machines stilgelegd. In de helft van deze gevallen werd een boete opgelegd.

Maar ook in de natuur- en scheikunde lokalen van middelbare scholen worden regels overtreden bij het werken met chemicalien. Vaak zijn gevaarlijke stoffen niet goed opgeslagen, waardoor er brandgevaar ontstaat.

Explosiegevaar

Verder waarschuwt de Arbeidsinspectie voor houtstof dat vrijkomt bij houtbewerking. Het gaat volgens de inspectiedienst om een gevaarlijke stof, maar veel scholen blijken niet bekend met het explosiegevaar bij afzuiging ervan. In combinatie met zuurstof kan houtstof een explosief mengsel vormen.

De inspectiedienst noemt het belangrijk dat de risico's in de praktijklokalen eindelijk worden aangepakt, omdat door onervarenheid en onoplettendheid van jongeren sneller ongelukken op de loer liggen.

Ook is het van belang toekomstige werknemers te leren hoe ze veilig en gezond werken.

Risico

In een soortgelijk onderzoek drie jaar geleden bleek ook 90 procent van alle praktijklokale onveilig te worden gewerkt. ''De leerlingen mogen geen enkel risico lopen'', beklemtoont voorzitter Ton de Groot van het Platform Metaal en Metaalektro, de belangenbehartiger van de scholen.

''De situaties waar we drie jaar geleden mee kampten, zijn grotendeels opgelost. Alleen lopen we nu weer tegen nieuwe problemen aan.''

Volgens De Groot is het ontbreken van geld een belangrijke oorzaak voor de onveilige praktijklokalen. ''Technisch onderwijs staat niet heel hoog op de diverse agenda's'', denkt hij.

Campagne

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) wijst er in een reactie juist op dat er sinds 2006 ruim 200 miljoen euro wordt gestoken in modernere praktijklokalen. Koepelorganisatie VO-Raad is begonnen met een campagne voor veiliger lokalen. De staatssecretaris verwacht dat dit zoden aan de dijk zal zetten.