AMSTERDAM - De aanpak van veelplegers in de vier grote steden laat te wensen over. Politie, hulpverleners en zorginstellingen schuiven de lastigste gevallen naar elkaar door.

Dat is de conclusie van een dinsdag gepresenteerd rapport in opdracht van het onderzoeksinstituut Nicis.

Volgens de onderzoekers moet er in grote steden een onafhankelijke coördinator komen, die de aanpak van veelplegers gaat regelen.

Deze functionaris moet er ook op gaan toezien dat instanties geen moeilijke gevallen meer doorschuiven. Dat is nu vaak het geval, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Groot deel

Nederland telt zo'n zesduizend meerderjarige veelplegers. Dat zijn mensen die zich vaak schuldig maken aan een misdrijf. Deze groep is verantwoordelijk voor een groot deel van alle criminaliteit. Iets meer dan de helft is autochtoon. Driekwart is verslaafd.