NEW YORK - Uit de brandende ruïnes van het World Trade Center in New York zijn tot zeker zes weken na de aanslagen van 11 september 2001 giftige gassen vrijgekomen. "Alsof het een chemische fabriek was", stelden onderzoekers van de Universiteit van Californië woensdag tijdens een bijeenkomst van de American Chemical Society in New York.

De gassen van giftige metalen, zuren en organische stoffen leverden volgens hoofdonderzoeker prof. Thomas Cahill gevaar op voor de reddingswerkers op Ground Zero die geen adembescherming hadden en voor de mensen die in de omgeving woonden en werkten. De conclusies van de onderzoekers staan in schrille tegenstelling met de mededelingen van de regering indertijd.

Kanker

Die hield vol dat de lucht in de omgeving van het WTC niet gevaarlijk was. In de puinhopen kookte volgens Cahill een mengsel van bouwmaterialen en de inhoud van het gebouw, waaronder enorme aantallen computers en grote hoeveelheden papier en plastic. Daaruit stegen giftige gassen en miniscule deeltjes op, die tot diep in de longen konden doordringen. Sommige vrijgekomen stoffen zijn volgens de onderzoekers kankerverwekkend.