BERLIJN - Een groep Duitse politici wil dat Duitsers vanaf de geboorte stemrecht krijgen. Ongeveer vijftig parlementariërs dienden vrijdagochtend een motie in voor een wetswijziging, waarbij ouders voor hun kinderen mogen stemmen.

De afgevaardigden van de christendemocratische en sociaaldemocratische regeringspartijen en van de oppositionele liberalen pleitten voor rechtvaardigheid voor alle generaties.

Veertien miljoen burgers in de vergrijzende Bondsrepubliek mogen uitsluitend wegens hun leeftijd niet naar de stembus, stellen de initiatiefnemers.

Het gaat om een tweede poging. Vier jaar geleden voelde een meerderheid van het parlement niets voor het kiesrecht voor iedereen.

Meer invloed

De voorstanders zien geen problemen: Als ouders de eerste jaren voor hun kinderen gaan stemmen, handelen zij conform het ouderlijk recht zoals dat in de grondwet is bepaald. Doordat gezinnen meer invloed krijgen, worden hun belangen beter behartigd.

Ex-president Roman Herzog waarschuwde vorig jaar nog voor een dreigende ''gepensioneerden-democratie'', waarbij de meerderheid van bejaarden de jongere generatie zou ''leegplunderen''. In 2050 is meer dan de helft van de kiezers in Duitsland gepensioneerd.

Tegenstanders

Tegenstanders kritiseren dat het stemrecht voor iedereen uitdraait op een verkapt meervoudig stemrecht voor mensen met kinderen. Alleen de positie van ouders wordt versterkt, kinderloze personen daarentegen worden benadeeld.

''Het kiesrecht is niet bedoeld om een specifieke belangengroep invloed te verschaffen'', benadrukte de christendemocratische minister van Familiezaken, Ursula von der Leyen, in een eerdere discussie.

De leeftijdsgrens voor het kiesrecht is in het verleden al verlaagd van 21 naar achttien jaar.