DEN HAAG - De politie IJsselland moet zorgvuldiger omgaan met foto's van veelplegers. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het korps te ver is gegaan in de aanpak van veelplegers door onder meer foto's af te drukken op placemats en kalenders voor intern gebruik.

Ook de binnen het korps gebruikte term 'veelpleger van de week' keurt de Ombudsman af. ''Die kan spot opwekken en tot lacherige reacties leiden'', legt een woordvoerster uit.

Brenninkmeijer stelt verder dat de verspreiding van foto's en persoonsgegevens van hardnekkige dieven aan winkeliers geen automatisme moet zijn.

De politie moet elke keer opnieuw de belangen van de verdachte en van de veiligheid van winkeliers tegen elkaar afwegen.

Wanneer te gemakkelijk met de persoonlijke gegevens en beeltenissen wordt omgegaan, komt de privacy van de veelpleger in het gedrang, aldus de Ombudsman.

Uitwisseling

IJsselland verspreidt de gegevens onder winkeliers in het kader van het project Veilig Winkelen. Er is daar echter geen sprake meer van incidentele uitwisseling van gegevens, zo oordeelt de Ombudsman, en dat is niet behoorlijk van de politie.

Zeven klachten van veelplegers waren aanleiding voor de Ombudsman een onderzoek te beginnen naar de werkwijze van het politiekorps.

Onjuist gebruik

Volgens de ombudsman maakt de huidige werkwijze de kans op onjuist gebruik van de gegevens van veelplegers te groot. Winkeliers mogen de foto's bijvoorbeeld niet gebruiken om herkende veelplegers op heterdaad te kunnen betrappen; de aanpak is immers bedoeld om diefstal in winkels te voorkomen, aldus Brenninkmeijer.

De politie gebruikte de term 'veelpleger van de week' om in de verschillende regioteams de aandacht op bepaalde zeer actieve winkeldieven te vestigen.

De persoonsgerichte aanpak hoort bij de veelplegersaanpak en daarbij is het belangrijk dat politieagenten zoveel mogelijk informatie over een verdachte hebben. Die informatie kan vervolgens worden doorgegeven aan winkeliers.

Anonimiteit

Op zich staat Brenninkmeijer achter de aanpak binnen het project Veilig Winkelen, waarbij ondernemers veelplegers kunnen herkennen en aanspreken. Het idee hierachter is dat veelplegers zo uit de anonimiteit worden gehaald en het stelen wordt ontmoedigd.

Verjaardagskalender

IJsselland heeft afbeeldingen van veelplegers ook afgedrukt op placemats en op een verjaardagskalender.

Het is begrijpelijk dat de politie zoekt naar manieren om de gegevens onder de aandacht van politieambtenaren te brengen, vindt de Ombudsman. Maar hierbij moet de politie niet vergeten dat steeds een inbreuk op iemands privacy wordt gemaakt wanneer persoonlijke gegevens worden verspreid. Er moet dan ook ''uiterst behoedzaam'' mee worden omgegaan.