MAASTRICHT - De provincie Limburg heeft de Rijksrecherche gevraagd een onderzoek in te stellen naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar Dagblad de Limburger. Die publiceerde uit een geheime rapportage waaruit zou blijken dat de Limburgse overkoepelende welzijnsinstelling Symbiose mogelijk failliet zou gaan.

Het lek is gouverneur B. van Voorst tot Voorst in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de gouverneur is de geheimhoudingsplicht van ambtenaren met voeten getreden. Hij wil uitgezocht hebben wie de vertrouwelijke informatie aan de krant heeft laten lekken.

Eerdere onderzoeken naar lekken bij de provincie naar de krant liepen op niks uit. Maar volgens een woordvoerster van de provincie woensdag kan het lek deze keer bij een zeer kleine kring gezocht worden, en is de kans op succes daarmee groter.

De woordvoerster liet verder weten dat er geen sprake is van een faillissement van Symbiose. De Limburger heeft de hand weten te leggen op de inhoud van een vertrouwelijke presentatie aan Gedeputeerde Staten in augustus. Daarin werden de gedeputeerden voorgelicht over enkele mogelijke toekomstscenario's.

,,Daarbij ging het om een uitleg in de trant van: als je dit doet, dan kan dat gebeuren, en daarbij is ook een faillissement als uitkomst besproken van een dergelijk afzonderlijk scenario. Maar zo'n scenario is absoluut niet aan de orde bij GS'', aldus de woordvoerster.

Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten besloten Symbiose vanaf 1 januari 2004 geen subsidie meer te geven omdat de welzijnskoepel volgens de provincie dan zelfstandig moet kunnen functioneren. Wel steekt de provincie Symbiose nog even de helpende hand toe door in een overgangsperiode vervolgopdrachten te geven aan de stichting.