HAARLEM  - Commissaris van de Koningin Harry Borghouts is bereid het politiek deel van zijn portefeuille neer te leggen, zoals een deel van de Provinciale Staten hem had gevraagd.

Als een meerderheid van de Statenleden daarmee instemt, kan Borghouts gewoon commissaris van de Koningin blijven.

Het gaat om taken die Borghouts nu heeft als voorzitter van Gedeputeerde Staten, zoals huisvesting, personeel, interne ICT, internationale betrekkingen, facilitaire en juridische zaken.

Hij zou dan wel verantwoordelijk blijven voor de openbare orde en veiligheid op provinciaal niveau.

Wettelijke taken

Ook houdt Borghouts in die oplossing zijn wettelijke taken als commissaris van de Koningin en als voorzitter van de Provinciale Staten. Hij blijft dan bijvoorbeeld betrokken bij benoemingsprocedures van burgemeesters en korpschefs.

Borghouts zei in het debat in de Provinciale Staten dat hij de gebeurtenissen rond Landsbanki betreurt, evenals het feit dat de provincie waarschijnlijk 78 miljoen euro voor een deel zal moeten afschrijven.

Nevenfuncties

Borghouts is ook bereid zijn nevenfuncties, zoals bij het pensioenfonds ABP, neer te leggen. De PvdA had dat geëist. Hij beloofde de Statenleden er alles aan te doen om eventuele butsen in het vertrouwen te herstellen.

Borghouts zei dat hij zich er verantwoordelijk voor voelde dat hij nooit in het college van gedeputeerden vragen had gesteld over de buitenlandse spaarrekeningen van de provincie. ''Ik was niet slim genoeg. Een beetje dom, zou Máxima zeggen'', aldus Borghouts.

Hij weersprak het idee dat hij ''de baas van de provincie'' zou zijn en als een directeur van een bedrijf de taak zou hebben algemeen toezicht te houden op de financiën.

PvdA

De PvdA is nog niet tevreden over de verdediging van commissaris van de Koningin Harry Borghouts. De toezeggingen van de GroenLinks-bestuurder zijn nog ''te vrijblijvend'', zei PvdA-fractievoorzitter Tjeerd Talsma maandag in een schorsing van het debat.

Talsma wil hem in een motie ''keihard'' opdragen dat hij zowel de bijbanen als de politieke functies neerlegt. Volgens Talsma blijft er dan voor Borghouts niet veel meer over dan zijn representatieve functies als commissaris der Koningin.

Politieke verantwoordelijkheid

Talsma proefde bij Borghouts niet dat die ''zijn politieke verantwoordelijkheid'' neemt naar aanleiding van een zeer kritisch rapport over de manier waarop de provincie Noord-Holland de afgelopen jaren spaargeld stalde op buitenlandse spaarrekeningen.

Onder andere door het faillissement van de IJslandse bank Landsbanki is Noord-Holland daardoor wellicht tientallen miljoenen euro's kwijt.

Motie

Namens de oppositie diende SP-fractievoorzitter Dago Wellink eerder in het debat een motie van afkeuring in.

Volgens hem zijn de verantwoordelijken in het provinciebestuur ''ernstig in gebreke'' gebleven. Gedeputeerde Staten moet volgens hem de hand in eigen boezem steken.

''Geef nu eens toe dat niet adequaat is gehandeld, dat de eigen regels zijn geschonden. Neem de politieke verantwoordelijkheid!''

Rapport

Vorige week traden alle zeven gedeputeerden al af, na een kritisch rapport van een onderzoekscommissie van Provinciale Staten.

Alleen commissaris van de Koningin Borghouts bleef zitten. Noord-Holland heeft nog altijd 78 miljoen euro niet teruggekregen van tegoeden die de provincie in IJsland had.

Het is onduidelijk of dat geld ooit nog terugkomt.