DEN HAAG - Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo hoeven vanaf 2005 niet meer te blokken op een volgepropt examenprogramma met allerlei deelvakken. De technische vakken en biologie en economie worden dan niet meer op verschillende niveaus gegeven. Havisten kunnen afzien van Frans en Duits, vwo'ers moeten een van deze twee vakken kiezen.

Volgens staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) is het vakkenpakket van het zogenaamde studiehuis een aantal jaren geleden volgepropt met alle wenselijkheden in een poging om de aansluiting op het hoger onderwijs te verbeteren. Door het aantal vakken te verminderen en scholen meer ruimte te geven voor eigen inzicht, hoeven leerlingen minder op hun tenen te lopen en daalt de werkdruk voor leraren.