AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft 'genezend medium' Jomanda vrijdag vrijgesproken van medeverantwoordelijkheid aan de dood van actrice Sylvia Millecam.

De rechters vinden dat niet is bewezen dat Jomanda in overwegende mate heeft bijgedragen aan de overtuiging van Millecam dat ze geen kanker had, maar een bacteriële infectie.

Sylvia Millecam overleed in augustus 2001 aan borstkanker.

De rechtbank vindt de twee alternatieve artsen die ook in deze zaak hebben terechtgestaan, wel schuldig aan het benadelen van de gezondheid van de actrice. Dit met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.

Ze krijgen echter geen straf opgelegd, omdat deze zaak zowel hun professionele als hun privéleven op zijn kop heeft gezet. Ook zijn ze al door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt.

Knobbeltje

Millecam ontdekte in september 1999 een knobbeltje in haar rechterborst. In de daaropvolgende tijd raadpleegde zij artsen en zorgverleners in zowel het reguliere als het alternatieve circuit.

In mei 2000 stelden reguliere medici vast dat de actrice aan borstkanker leed. Zij drongen aan op spoedig ingrijpen, onder meer door middel van een operatie.

Zover is het nooit gekomen. Het OM schetste tijdens de behandeling van de zaak hoezeer de twee alternatieve artsen en Jomanda Millecam hebben beïnvloed, waarbij zij ontkenden dat er sprake was van kanker. Millecam werd in de visie van justitie valse hoop gegeven met de 'diagnose' dat het zou gaan om een bacteriële infectie.

Siliconen

Jomanda werd ingelicht over de ware, reguliere diagnose. Zij zei Millecam echter dat haar borstimplantaten (siliconen) de oorzaak waren en dat die uit haar lichaam moesten.

Tegelijkertijd ontraadde zij Millecam zich te laten opereren, omdat er "in haar lichaam niet gesneden mocht worden". Jomanda zou zich ook een tegenstander van chemotherapie hebben betoond.

Gesteund

De rechtbank stelt echter in het vonnis: "Millecam heeft zichzelf in de waan gebracht. Jomanda heeft haar daarin gesteund en bevestigd."

De rechters tekenen daar wel bij aan dat het medium zich op het terrein van het medisch jargon heeft begeven, een terrein waar ze eigenlijk van weg moet blijven. "Dat is haar ernstig aan te rekenen", aldus de rechtbank.


Maar in de hele periode dat Jomanda zich met de zieke Millecam bemoeide, stond de actrice onder behandeling van artsen. Zij zijn in de ogen van de rechters eindverantwoordelijk, niet Jomanda. Aan artsen stelt het recht dan ook veel hogere eisen dan aan Jomanda, zo schrijft de rechtbank in het vonnis.