UTRECHT - Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zijn vorig jaar de meeste discriminatieklachten binnengekomen over leeftijd. Op de tweede plaats staan klachten over ras. Dat bleek uit het vrijdag gepubliceerde CGB-jaarverslag over 2008.

Discriminatie treft vooral nog steeds vrouwen, gehandicapten, ouderen en allochtonen, vaak onbedoeld maar daardoor kunnen ze wel vaak minder snel aan werk komen.

Ook hebben deze groepen vaker ongunstigere arbeidsvoorwaarden en staan ze minder sterk bij ontslag, staat in het jaarverslag.

Vorig jaar kreeg het CBG 432 verzoeken om een oordeel. In 150 gevallen sprak het CGB dat uit. In ruim de helft van die gevallen was er sprake van verboden onderscheid.

Het blijkt dat in bijna 80 procent van de CGB-oordelen de uitspraak is opgevolgd. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2007. Het CBG velt niet alleen oordelen, maar gaat ook steeds meer met partijen in gesprek om tot een oplossing te komen.

Identiteit

Volgens Laurien Koster, voorzitter van de CGB, blijkt discriminatie nog steeds van alle dag te zijn. ''Bedoeld of onbedoeld worden mensen geraakt in hun identiteit; gevoelsmatig of daadwerkelijk buiten spel gezet.

Daarbij gaat het heel vaak over leeftijd, ras, geslacht of handicap. De werkelijkheid is als steeds weerbastiger dan de wet.''

Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan zich wenden tot de CGB. Die beoordeelt dan of de gelijkheidsbehandelingswetgeving is overtreden.