DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat minister Peijs van Verkeer harde maatregelen moet nemen nu de liberalisering van de taximarkt totaal is mislukt. Maximumtarieven en strenge kwaliteitseisen zijn volgens CDA, PvdA, VVD en D66 onontbeerlijk om de taxi weer aantrekkelijk te maken. Woensdag overlegt de Kamer met Peijs over het onderwerp.

Hoewel de prijzen door de liberalisering omlaag hadden moeten gaan, stegen ze in drie jaar tijd met liefst 25 procent. Bovendien stappen er minder mensen in een taxi en is de stratenkennis en kennis van het Nederlands abominabel bij sommige chauffeurs. Opvallend is dat vooral de 'paarse' partijen PvdA, VVD en D66 op subiet ingrijpen staan. Dit waren in 1999 juist de enige partijen die voor de liberalisering van de taxiwereld stemden. Een mislukking, zo geven de drie partijen nu toe.

9,50

"Het is een zootje", vindt VVD'er Hofstra. "We moeten toch meer gaan reguleren en een lager maximum stellen." Zijn D66-collega Van der Ham ziet ook wel wat in een maximumtarief per stad, zoals in Utrecht (9,50 euro). Ook de Kamerleden Dijksma (PvdA) en Mastwijk (CDA) vinden dat de tarieven omlaag moeten, al waarschuwt de christen-democraat wel voor "paniekvoetbal".

Een woordvoerder van minister Peijs benadrukt dinsdag dat er al onderzoek loopt naar de taxitarieven die tegen de verwachting in zijn gestegen. Die onderzoeken worden betrokken bij de evaluatie van de taxiwet. Peijs wil die evaluatie zo snel mogelijk af hebben; eerder dan medio 2004, zoals is gepland. Met dat papierwerk in de hand wil de CDA-bewindsvrouw volgens haar zegsman "tot oplossingen komen".

Nederlands

Om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren, staat al een aantal maatregelen op til. Zo moeten tarieven en identiteit van de bestuurder in de toekomst beter zichtbaar in de auto hangen en komt er een verplicht examen voor taxichauffeurs, waarbij rijvaardigheid, stratenkennis en sociale vaardigheden worden getest. Veel Kamerleden benadrukken ook dat chauffeurs goed Nederlands moeten kunnen.

Dijksma vindt dit echter niet ver genoeg gaan. Zij wil dat er zo snel mogelijk een verplicht keurmerk komt voor taxibedrijven en wil niet wachten tot de branche zelf zo'n kwaliteitsstempel heeft uitgewerkt. Volgens haar staat het imago van de hele taxibranche op het spel. "De goeden lijden nu onder de kwaden."