DEN HAAG - Christelijke scholen mogen homoseksuele docenten nog steeds weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen.

Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State aan het kabinet, waarop het Nederlands Dagblad de hand wist te leggen.

Volgens de Raad heeft het bijzonder onderwijs een grote vrijheid om 'beroepsvereisten' te stellen, al mogen die niet leiden tot discriminatie.

Eisen ten aanzien van gedrag in of buiten de school zijn daarom slechts toegestaan wanneer die hun basis heel helder hebben in de godsdienstige en levenbeschouwelijke aard van de school.

Ze moeten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn met het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Enkel-feit-constructie

Volgens de Raad van State kan de zogenoemde 'enkele-feit-constructie' nu vervallen.

In de bestaande Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staat ook al dat scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit van homoseksuele gerichtheid of een homseksuele relatie, maar in bepaalde gevallen wel onderscheid mogen maken op grond van 'bijkomende omstandigheden'. Nooit is helemaal duidelijk geworden waar de grens ligt.

Tweede Kamer

Een deel van de Tweede Kamer is bezorgd over het advies van de Raad van State. Volgens coalitiepartij PvdA mag een homoseksuele docent niet worden afgewezen omdat hij homoseksueel is, een homoseksuele relatie heeft of samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht.

"Van de PvdA mag je homo 'zijn' en 'doen"', stelt PvdA-Kamerlid Anja Timmer.

Wet

Eind vorig jaar vroegen de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie advies aan de Raad van State omdat zij het niet eens konden worden of de wet tegen de discriminatie van homo's moet worden aangepast.

Minister Ronald Plasterk van Emancipatie maakte toen duidelijk dat wat hem betreft scholen leraren niet mogen ontslaan als die openlijk homo zijn door bijvoorbeeld samen te wonen met hun partner. Oppositiepartijen GroenLinks en D66 eisten dinsdag opheldering van het kabinet en openbaarmaking van het advies.

"Met dit advies blijven we met hetzelfde grijze gebied zitten als voorheen", aldus D66-Kamerlid Boris van der Ham.

Openbaar

Homobelangenorganisatie COC wil dat het kabinet het advies van de Raad van State zo snel mogelijk openbaar maakt.

"Wij kunnen geen goed inhoudelijk debat voeren op grond van berichtgeving in media", stelt voorzitter Wouter Neerings.